Več o trgovini z umetninami Premzl

Trgovina posreduje pri prodaji umetnin in svetovanje pri izbiri likovne opreme stanovanj in poslovnih prostorov.

V večini so v ponudbi umetnine iz druge roke (prodaja lastnikov umetniških del, zapuščine, prodaja iz stečajnih mas podjetij, …), zastopa pa tudi nekaj uveljavljenih delujočih avtorjev.

Trgovina z umetninami Premzl vam je zmerom na voljo za transparentno konsignacijsko prodajo umetniških del v Vaši lasti, kar se da najširšemu krogu kupcev in zbiralcev.

Nudimo Vam svetovanje, cenitve, prepoznavanje avtorstva, obdobja nastanka likovnega dela in določitvi njegove tehnike.

Izdajamo strokovna mnenja in tržne cenitve likovnih del – določitvi prave tržne vrednosti, ki je namenjena izključno zasebni uporabi. Za ostale cenitve Vas napotimo na sodno zaprisežene cenilce, z nekaterimi od njih trgovina redno sodeluje. Pri poškodovanih likovnih delih Vam lahko svetujemo izbiro restavratorja.


Primož Premzl, lastnik trgovine z umetninami – galerije z dolgoletnimi izkušnjami in natančnim poznavanjem slovenskega likovnega trga, se je za kariero galerista odločil leta 1987, ko je nastopil službo v prvi mariborski prodajni galeriji ARS v Gosposki ulici 28.

Leta 1993 je odprl svojo galerijo v prostorih mariborskega gradu. Od leta 2006 je trgovina z umetninami v novih prostorih v Slovenski ulici 8. S svojo dejavnostjo je postala nepogrešljiv del identitete starega mestnega jedra.

Prodajna ponudba zajema širok izbor starejših in sodobnih likovnih del domačih in tujih umetnikov. Najpogosteje zastopani avtorji so Lojze Logar, Janez Bernik, Riko Debenjak, Adriana Maraž, Oton Polak, Franc Mesarič, Sandi Červek, Zmago Jeraj, Drago Mom, Jože Šubic, Erwin Schwentner, Zoran Mušič, France Mihelič, Jože Tisnikar, Ante Trstenjak, Anton Gvajc, Janez Šibila, Slavko Kores, Maks Kavčič, Ludvik Pandur, Ivan Kos, Luigi Kasimir, Pipo Peteln, Jan Oeltjen, Janez Mežan, Albin Lugarič idr.

Priročna knjižnica v trgovini je zagotovo najbogatejša med našimi zasebnimi galerijami, saj daje temeljit vpogled v slovensko likovno ustvarjalnost vseh obdobij. Lastnik galerije je sproti seznanjen z aktualnim dogajanjem v vseh mednarodnih avkcijskih hišah, tako da boste vselej poučeni o realni vrednosti svojih umetnin. Poseduje tudi plačljiv spletni naslov, ki omogoča dostop do dražbenih cen prodanih slik v draženih hišah širom po svetu.

Nazaj na trgovino.