Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja

Več avtorjev
2001

— 272 strani, 1
— 80 slikovnih prilog,
— format 25 x 33,5 cm,
— trda vezava, naravno platno;
— knjiga je vložena v potiskano in z naravnim platnom obdelano okrasno zaščitno kaseto, velikosti 26 x 35 cm in debeline 3,5 cm.

Pojasnila, povzetki in podnapisi k slikam so prevedeni v nemščino in angleščino.

ISBN 961-6055-17-8

Knjiga je izšla v okviru projekta Evropska komisija – program PHARE CBC.

Ni na voljo.

Zbirka ampelografskih gvašev, ki sta jih naslikala Vinzenz in Conrad Kreuzer v tridesetih letih 19. stoletja, je neprecenljivo slikovno gradivo o sortah vinske trte. Po podatkih, ki so nam dostopni, ni znana nobena podobna zbirka upodobitev, ki bi tako izčrpno predstavljala sorte vinske trte, ki so jih pred poldrugim stoletjem gojili na Štajerskem. Leta 1872 je bila na vinorodnem obrobju mesta ustanovljena Štajerska deželna sadjarsko-vinarska šola. Kmalu zatem je c. in kr. kmetijska družba v Gradcu šoli podarila zbirko 150 gvašev kot učni pripomoček. V zbirki, ki je sedaj last Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, je 126 izvirnikov, v knjigi pa je zbirka gvašev dopolnjena še z barvnimi litografijami iz ampelografskega atlasa in s črno-belimi reprodukcijami iz ampelografskega priročnika, katerih osnova so prav tako Kreuzerjevi gvaši, ki pa so se do danes žal izgubili.

Knjiga je bila leta 2003 uvrščena v bibliografijo zgodovine in kulture vina Renate Schoene (pod številko/Titel-Nr. 15409) in je postala nepogrešljiv vir za proučevanje evropske zgodovine ampelografije, leta 2005 pa je v Švici izšla še knjiga Marcela Aeberharda Geschichte der alten Traubensorten, s prilogo Kreuzerjevih ampelografskih upodobitev.

Avtorji besedil so Jože Mlinarič, Stanko Vršič, Igor Kramberger, Sergej Vrišer in Primož Premzl. Uredila Igor Kramberger in Primož Premzl.

Sporočilo je nedvoumno: Umetniški kabinet Primož Premzl v Mariboru je z izdajo Zbirke ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja opravil izredno delo na področju oživljanja in tudi varovanja naravne in kulturne dediščine v najširšem smislu. V ožjem pa je vsebinsko bogato sporočilna, dokumentarno natančna, skrbno in metodološko urejena, lepo oblikovana in zelo kakovostno tiskana monografija izreden prispevek k širjenju poznavanja ampelografije, ki ima na slovenskih tleh zanimivo zgodovino in neprecenljiv pomen v vinogradništvu in s tem tudi v vinarstvu. Pred nami je veličastna monografija, kakršne s tega področja na Slovenskem še ni bilo!

Drago Medved,
Večer v soboto, Večer, 27. oktobra 2001

Obstajajo knjige, ki nas razveseljujejo že ob prvem pogledu nanje, in tiste, pri katerih kritično premišljujemo, ali lahko pri takšni opremi v knjigi najdemo tudi kaj razumne vsebine. Pričujoča knjiga sodi v prvo skupino. […].

V “ampelografski knjigi” so z risbami z umetniško vrednostjo predstavljene številne sorte vinske trte, ki niso upodobljene nikjer drugje. S tem knjiga olajša oz. sploh omogoča določanje in primerjavo z današnjimi sortami. Izdaja pa je tudi zelo primerna za današnji čas, saj ob sodobnih postopkih določanja trtnih sort, kot je genska tehnika, prej pridobiva kot izgublja pomen. Brez predznanja, kaj sploh raziskujemo, nam namreč genske raziskave v osnovi sploh ne koristijo. Ta kakovostna knjiga nam s svojim velikim obsegom tradicionalnega sortimenta vinskih trt še danes omogoča preverjati pristnost posamezne sorte.

Fritz Schumann,
recenzija v Gesellschaft für Geschichte des Weines E. V., 3/2005

Mogoče vas bo zanimalo še ...

Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja
Druga, dopolnjena izdaja

Več avtorjev 2019

Sto let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, 1919–2019
Drama – Opera – Balet

Več avtorjev 2019

Joseph Franz Kaiser
Litografirane podobe slovenještajerskih mest, trgov in dvorcev

Ivan Stopar, Primož Premzl 1999

Hidroelektrarna Fala
100 let zelene energije

Braco Zavrnik 2017