Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja
Druga, dopolnjena izdaja

Več avtorjev
2019

— 344 strani,
— 225 slikovnih prilog,
— format 24 x 33 cm,
— italijanska vezava.

Pojasnila, povzetki in podnapisi k slikam so prevedeni v hrvaščino, nemščino in angleščino.

ISBN 978-961-6055-51-2

Knjiga je izšla v okviru projekta INTERREG V-A Slovenija–Hrvaška 2014–2022.

Ni na voljo.

Besedilom v prvi izdaji – Vinogradi, vinogradništvo in vinska trgovina na mariborskem območju do propada vinogradov zaradi trtne uši (Jože Mlinarič), Pregled ampelografskih proučevanj in trstnega izbora (Stanko Vršič), Opis zbirke –, slikovni predstavitvi zbirke in Katalogu upodobitev (Primož Premzl) so v drugi, dopolnjeni izdaji dodana še besedila Teoretski in zgodovinski vidiki botanične ilustracije (Marija Nabernik in Petra Černe Oven), Kreuzerjevi ampelografski gvaši na fotografijah Ferdinanda Weitzingerja ob 25-letnici Štajerske deželne sadjarsko-vinarske šole v Mariboru (Primož Premzl) in Ampelografski gvaši bratov Kreuzer: analiza in celostna zaščita (Jedert Vodopivec, Lucija Planinc in Marjeta Černič). Uredil Primož Premzl.

Številne na novo odkrite fotografije, ki pričajo o uporabi ampelografskih gvašev v Štajerski sadjarsko-vinarski šoli konec 19. stoletja, dajejo uvid v nekdanjo vlogo te neponovljive zbirke.

Mogoče vas bo zanimalo še ...

Novi Maribor
Mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja

Maja Godina Golija, Primož Premzl 2017

Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja

Več avtorjev 2001

Marija Zavetnica na Ptujski Gori
Zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve

Več avtorjev 2011

Piramida
Grič, na katerem se je začela pisati zgodovina Maribora

Več avtorjev 2014