Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja
Upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja

Ivan Stopar
2016

— 256 strani,
— 105 slikovnih prilog,
— 27 x 20 cm,
— italijanska vezava.
— Vložena je v okrasno potiskano zaščitno kaseto velikosti 28 x 21 cm in debeline 4 cm.

Knjiga je izšla v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

ISBN 978-961-6055-47-5

Cena 49,00 €.Povpraševanje

Album javnosti prvič predstavlja vrsto doslej le redkim znanih, vendar pomembnih grafičnih suit s podobami slovenskih krajev in stavb iz srede 19. stoletja, ki tako odpirajo nov pogled na to kulturnozgodovinsko in dokumentarno izjemno pomembno dediščino grafične ustvarjalnosti na sedanjem slovenskem ozemlju. Upodobitve zelo nazorno in uravnoteženo prikazujejo podobe slovenskega prostora pred začetkom industrializacije in nagle širitve mest in slikovito dokumentirajo čas, ki je tesno povezan z naglo krepitvijo slovenske narodne zavesti. Sredina 19. stoletja je pomenila pravi razcvet vedutnega slikarstva na Slovenskem. Takrat so nastale številne grafične mape s kakovostnimi litografskimi upodobitvami naših najpomembnejših urbanih središč ter krajinskih in arhitekturnih znamenitosti.

Monografija je pomemben korak k poznavanju in vrednotenju podob slovenskega prostora v 19. stoletju in vedutnega slikarstva na Slovenskem. Zbrane kakovostno reproducirane vedute so neprecenljiv vir za proučevanje arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma slovenskih krajev na prehodu v sodobnost. Z izidom monografije je bila zapolnjena še zadnja velika vrzel v nizu objavljenih slovenskih monografij s historičnimi grafičnimi upodobitvami slovenskih krajev. 

Uredila Igor Sapač in Primož Premzl.

Mogoče vas bo zanimalo še ...

Trideset pesmi

Janko Glazer 2011

Novi Maribor
Mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja

Maja Godina Golija, Primož Premzl 2017

Gregor Pratneker

Anamarija Stibilj Šajn, Gregor Pratneker 2022

Pozdrav iz Maribora
Mesto na razglednicah v letih od 1892 do 1945

Sašo Radovanovič, Primož Premzl 1992