Marija Zavetnica na Ptujski Gori
Zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve

Več avtorjev
2011

— 304 strani,
— 222 črno-belih in 37 barvnih prilog,
— format 21 x 29,6 cm,
— integralna vezava.

Povzetki so prevedeni v angleščino.

ISBN 978-961-6055-33-8

Cena 39,00 €.Povpraševanje

Romarska cerkev na Ptujski Gori je eden najbolj občudovanih spomenikov iz časa okrog 1400 na Slovenskem; zgradili in opremili so jo vrhunski mojstri po naročilu premožnih razgledanih štajerskih plemiških rodbin.

Znanstveno monografijo o cerkvi je uredil vodilni slovenski medievalist, zaslužni prof. ddr. Janez Höfler. Posamezna poglavja različnih piscev pa osvetljujejo zgodovinske okoliščine njenega nastanka (Janez Höfler), s cerkvijo povezano ljudsko izročilo in likovno ustvarjalnost mlajših dob (Marjeta Ciglenečki), arhitekturo, arhitekturno plastiko (Robert Peskar), stenske poslikave (Janez Höfler), srednjeveško kiparsko opremo (Polona Vidmar) in njeno prenovo v dobi baroka (Matej Klemenčič), podrobno pa je predstavljena tudi zgodovina cerkve v luči spomeniškega varstva (Eva Sapač).

Mogoče vas bo zanimalo še ...

Sto let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, 1919–2019
Drama – Opera – Balet

Več avtorjev 2019

Gregor Pratneker

Anamarija Stibilj Šajn, Gregor Pratneker 2022

Ptuj
Starodavno mesto ob Dravi

Marjeta Ciglenečki 2008

Georg Matthaeus Vischer
Topographia Ducatus Stiriae − Izbor

Ivan Stopar, Primož Premzl 2006