Hidroelektrarna Fala
100 let zelene energije

Braco Zavrnik
2017

— 112 strani,
— 70 slikovnih prilog,
— format 22 x 28 cm,
— italijanska vezava.

ISBN 978-961-6055-49-9

Ni na voljo.

Elektrarno Fala so začeli graditi leta 1913, obratovati pa je začela leta 1918. Posebej je treba poudariti narodnogospodarski pomen njenega delovanja po prvi svetovni vojni, v novonastali državi. Nagli industrijski razvoj Maribora je namreč neposredno povezan prav z ugodno ceno električne energije, proizvedene v hidroelektrarni Fala, saj je to v mesto privabilo tuji kapital. Po drugi svetovni vojni je elektrarna doživela prvo posodobitev, nov korak v njenem posodabljanju pa pomenita začetek obratovanja osmega agregata, leta 1977, in nato leta 1991 še začetek obratovanja devetega in desetega agregata, kar pa je pomenilo tudi postopno ukinjanje delovanja prvih sedmih agregatov. Dravske elektrarne Maribor pa so kot družbeno odgovorno podjetje monumentalno zgodovinsko strojnico po posodobitvah preuredile v muzej. HE Fala je bila zato leta 2008 z odlokom Vlade Republike Slovenije razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. 

Zasnoval in uredil Primož Premzl.

Mogoče vas bo zanimalo še ...

Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja

Več avtorjev 2001

Maribor
Po poteh stare umetnosti

Sergej Vrišer 1993

Josip Hutter in bivalna kultura Maribora

Jerneja Ferlež 2008

Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja
Druga, dopolnjena izdaja

Več avtorjev 2019