Pomembnejše objave slikovnega gradiva v drugih publikacijah in televiziji