Pogoji uporabe

Kontakt z lastnikom zbirke s povpraševanjem po iskanem gradivu se lahko vzpostavi po elektronski pošti, telefonu ali osebno v Slovenski ulici 8 v času uradnih ur Umetniškega kabineta PP. Za vzpostavitev kontakta zaradi številnih službenih obveznosti preferiramo elektronsko povpraševanje.

Izvirnike si je mogoče ogledati samo na sedežu  pooblaščenega podjetja v Slovenski ulici 8. V primeru želene uporabe, se digitalizacija izvede pri lastniku zbirke, v primeru večjih formatov pa v pooblaščenem repro studiu. Strošek skeniranja večjih formatov se obračuna po ceniku dotičnega studia.

Osnovna tarifa za uporabo arhivskega gradiva po enoti je 40,00 EUR + DDV. V primeru komercialne uporabe, je v odvisnosti od le-te, cenovni razpon uporabe med 60,00 in 150,00 EUR + DDV.

V primeru uporabe slikovnega gradiva, ki ga pokriva Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, si je pred uporabo potrebno pridobiti tudi soglasje nosilcev avtorskih pravic.