Založba

Deluje od leta 1992 in se programsko posveča izključno domoznanskim izdajam iz področij umetnostne zgodovine, zgodovine, etnologije … na temo Maribora, Ptuja, Slovenske Štajerske in tudi širše.

Na 36. Slovenskem knjižnem sejmu leta 2020 je lastnik založbe prejel Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo – za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Nagrada je največje priznanje, ki lahko doleti založnika za opravljeno delo na slovenskem.

Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja
Upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja

Ivan Stopar 2016

Georg Matthaeus Vischer
Topographia Ducatus Stiriae − Izbor

Ivan Stopar, Primož Premzl 2006

Joseph Franz Kaiser
Litografirane podobe slovenještajerskih mest, trgov in dvorcev

Ivan Stopar, Primož Premzl 1999