Založba

Deluje od leta 1992 in se programsko posveča izključno domoznanskim izdajam iz področij umetnostne zgodovine, zgodovine, etnologije … na temo Maribora, Ptuja, Slovenske Štajerske in tudi širše.

Na 36. Slovenskem knjižnem sejmu leta 2020 je lastnik založbe prejel Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo – za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Nagrada je največje priznanje, ki lahko doleti založnika za opravljeno delo na slovenskem.

Gregor Pratneker

Anamarija Stibilj Šajn, Gregor Pratneker 2022

Saša Bezjak
Risbe / Drawings

Artists & Poor's, Nina Jeza 2021

Anka Krašna

Marjeta Ciglenečki, Anka Krašna 2020

Francesco Robba (1698–1757)
Beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani

Matej Klemenčič 2013

Marija Zavetnica na Ptujski Gori
Zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve

Več avtorjev 2011

Jožef Holzinger

Sergej Vrišer 1997