Založba

Deluje od leta 1992 in se programsko posveča izključno domoznanskim izdajam iz področij umetnostne zgodovine, zgodovine, etnologije … na temo Maribora, Ptuja, Slovenske Štajerske in tudi širše.

Na 36. Slovenskem knjižnem sejmu leta 2020 je lastnik založbe prejel Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo – za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Nagrada je največje priznanje, ki lahko doleti založnika za opravljeno delo na slovenskem.

Cerkvenjaški besednjak
»Antujoški besednjak«

Ciril Paluc 2010

Slavni slovenski pravdarji
Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki

Več avtorjev 2018