Antikvariat

Antikvarna ponudba Trgovine z umetninami Premzl zajema predvsem staro vedutno grafiko in kartografijo z območja Slovenije in sosednjih dežel od 16. do konca 19. stoletja. O poznavanju, pretehtanem zbiranju in poglobljenem raziskovanju vedut iz področja Slovenije pričajo njegove knjižne izdaje na temo vedutne grafike, ki si jih je mogoče ogledati v predstavitvi Založbe. Lastnikova zasebna zbirka starih vedut in zemljevidov je predstavljena na http://zbirka.primozpremzl.si/

V ponudbi je tudi manjša ponudba redkih antikvarnih knjig.

Čas-kovač

Janko Glazer 1929

Celje

Adolph Kunike – Franz Wolf okoli 1825

Celje z juga

C. Waage 1855

Cerknica

Jožef Wagner 1845

Dravograd

Dokumentacija za bombardiranje mostu 1940

Franc Hladnik

Neznani avtor okoli 1835

Friedrich Kaltenegger Ritter von Riedhorst, Landes-Hauptman Krain (1820–1892), deželni načelnik Kranjske

F. Würbel Okoli 1875

Glasi domorodni

Lovre Toman 1849

Gledališki plakat deželnega gledališča v Ljubljani iz leta 1899

Avtor neznan 1899

Gorenjka v poletni obleki – Ober Krainerin in Sommerkleidung

T. Mollo okoli 1810

Gorenjka v zimski obleki – Ober Krainerin in Wintertracht

T. Mollo Okoli 1810

Grad Cmurek

Matthäus Merian 1649