Antikvariat

Antikvarna ponudba Trgovine z umetninami Premzl zajema predvsem staro vedutno grafiko in kartografijo z območja Slovenije in sosednjih dežel od 16. do konca 19. stoletja. O poznavanju, pretehtanem zbiranju in poglobljenem raziskovanju vedut iz področja Slovenije pričajo njegove knjižne izdaje na temo vedutne grafike, ki si jih je mogoče ogledati v predstavitvi Založbe. Lastnikova zasebna zbirka starih vedut in zemljevidov je predstavljena na http://zbirka.primozpremzl.si/

V ponudbi je tudi manjša ponudba redkih antikvarnih knjig.

Mesto Ormož – Stadt Fridau, grb

Neznani avtor Okoli 1860

10. jubilarni slet sokolske župe Niš – Proslava niške rezolucije (1914)

Neznani avtor 1936

10. sokolski slet Novi Sad

Neznani avtor 1937

11. slet sokolske župe Petrovgrad

Neznani avtor 1935

6. slet sokolske župe Beograd

Neznani avtor 1937

9. vsesokolski zlet v Pragi – 9. všesokolsky slet v Praze

Neznani avtor 1932

Akropolis in piramide. Poetični sprehodi po Orientu

Anton Aškerc 1909

Andreas Gollmayer, katoliški teolog (1797, Radovljica–1883, Gorica), gorški nadškof, član dvorne zbornice

A. Schubert Okoli 1875

Andreas Winkler, avstrijski politik, 1868, okrajni glavar v Tolminu, 1871 deželni svetnik v Trstu, 1873 zastopnik Slovencev na goriškem v dunajskem parlamentu, deželni glavar na Kranjskem, častni občan Ljubljane

Dauthage Okoli 1875

Anton Alexander Auersperg – Anastasius Grün

T. Pelissier 1835

Begunje

Jožef Wagner 1842

Belsazar de la Motte Hacquet

S. Halle 1797